ASCO 2021
- Dette er første gang vi har fase 3-data som viser at pasienter som har fått immunterapi etter operasjon - såkalt adjuvant behandling - har økt sykdomsfri overlevelse (DFS). Men vi trenger langtidsdata for å konkludere at dette gir en økt overlevelse, sier Daniel Heinrich. .

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Immunterapi etter operasjon reduserer risiko for tilbakefall ved nyrecellekreft: - Lovende, men vi trenger langtidsdata for å si at behandlingen øker overlevelsen.

Adjuvant Keytruda (pembrolizumab) reduserer risikoen for tilbakefall ved nyrekreft. -Etter 2 år oppfølging er det 9 prosent færre som fikk tilbakefall av de som fikk immunterapien pembrolizumab, sammenliknet med de som fikk placebo. Det er gledelig for det viser at prinsippet med å behandle med immunterapi etter nyrekreftoperasjon har noe for seg. Men vi trenger langtidsdata for å være sikre på at dette gir seg utslag i økt overlevelse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)