FDA - har godkjent MSDs immunterapi Keytruda for kvinner med tidligere ubehandlet livmorhalskreft. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

For første gang er immunterapi godkjent for å behandle kvinner med nyoppdaget livmorhalskreft

Det amerikanske legemiddelverket - FDA - har godkjent MSDs immunterapi Keytruda for kvinner med tidligere ubehandlet livmorhalskreft. Dette er den eneste immunterapien som så langt er godkjent for behandling av livmorhalskreft.