3d-bilde viser T-celler aktivert av immunterapi som angriper kreften. Nå har Roche publisert data fra en fase 3-studie viser at viser at pasienter med tidlig ikke-småcellet lungekreft som får immunterapien Tecentriq etter operasjon lever lenger uten at sykdommen kommer tilbake. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Immunterapi øker sykdomsfri overlevelse for pasienter som er operert for tidlig lungekreft

Legemiddelselskapene ser nå i økende grad på muligheten av å sette inn immunterapi tidlig i kreftbehandlingen. Nå har Roche publisert topplinjedata fra en stor fase 3-studie som viser at pasienter med tidlig ikke-småcellet lungekreft som får immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter operasjon lever lenger uten at sykdommen kommer tilbake.