ASH 2020
Illustrasjon av en leukemicelle. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ibrutinib og venetoclax-kombo viser god effekt på tidligere ubehandlede pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Kombinasjonen av de to målrettede legemidlene ibrutinib og venetoclax viser høye nivåer av progresjonsfri overlevelse ett år etter avsluttet behandling på tidligere ubehandlede pasienter med kronisk lymfatisk leukemi.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)