- Den første pasienten starter behandlingen med cemiplimab på OUS i dag, og i dagene som kommer skal flere starte opp behandlingen, sier overlege Åse Bratland som er leder for Seksjon for hode- halskreft ved Radiumhospitalet Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

I dag får den første norske hudkreftpasienten en helt ny immunterapi

- I dag starter den første norske pasienten som har diagnosen avansert kutant plateepitelkarsinom behandling med immunterapi. Dette skjer etter at Beslutningsforum sa ja til å innføre cemiplimab (Libtayo) som behandling på norske offentlige sykehus.