ESMO 2020
Høydosepasientene lever ikke bare betydelig lengre, de fikk heller ikke flere eller sterkere bivirkninger enn de som fikk standardbehandling, fortalte professor Bjørn Henning Grønberg til de mange tusen som fulgte ESMO-konferansen i dag.

Kliniske studier

Høy stråledose gir lungekreftpasienter 50 prosent økt overlevelse men ikke flere eller sterkere bivirkninger

På ASCO20 presenterte professor Bjørn Henning Grønberg en studie som viste at lungekreftpasienter lever mye lengre når de behandles med høyere stråledose enn standard stråledose. Nå viser en ny pasientstudie som Grønberg i dag presenterte på kreftkonferansen ESMO at pasientene som fikk høy stråledose ikke rapporterte om økte bivirkninger.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)