ASCO 2021
Resultatene fra CHECKMATE-648 viser en statistisk og klinisk signifikant overlevelsesgevinst for pasienter med plateepitelcarcinom i spiserøret som får behandling med PD-1 hemmeren nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi eller i kombinasjon med CTLA-4 hemmeren ipilimumab, sier overlege Geir Olav Hjortland.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Flere pasienter med alvorlig spiserørskreft overlever med immunterapi. - Kan bli et behandlingsalternativ også for norske pasienter

Immunterapi ga bedre overlevelse hos pasienter med nyoppdaget metastatisk spiserørskreft som ikke kan opereres. Det viser de første dataene fra fase 3-studien CHECKMATE-648 som når er presentert på ASCO. -Trolig vil dette kunne bli et behandlingsalternativ også for norske pasienter, forutsatt EMA godkjenning og endelig beslutning i Beslutningsforum, sier overlege og onkolog Geir Olav Hjortland.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)