Beslutningsforum sa ja til to og nei til fire metoder under dagens møte. Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

Legemidler og biotek

Fire nei og to ja i dagens møte i Beslutningsforum

Beslutningsforum sier nei til å innføre de to målrettede legemidlene Retsevmo og Imbruvica til behandling av lungekreft og Waldenstrøms makroglobulinemi. Begrunnelsen er at behandlingene er for kostbare og at det er usikkerhet knyttet til helsegevinsten.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)