FDA gitt Enhertu “Breakthrough Therapy Designation” for behandling av pasienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått en eller flere tidligere anti-HER2- baserte regimer.

Legemidler og biotek

FDA mener Enhertu kan være et gjennombrudd i behandlingen av HER2-positiv brystkreft

Fase 3-data som ble presentert på ESMO for tre uker siden viste at Enhertu reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død betydelig. Nå har FDA gitt legemidlet “Breakthrough Therapy Designation” for behandling av pasienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått en eller flere tidligere anti-HER2- baserte regimer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)