Øker overlevelsen: FDA har sagt ja til kombinasjonsbehandlingen Opdivo og Cabometyx som førstelinjebehandling av pasienter med avansert nyrekreft. Det er ventet en EU-godkjennelse om kort tid. Foto: iStock

Legemidler og biotek

USA har godkjent Opdivo i kombinasjon med Cabometyx som førstelinjebehandling av pasienter med avansert nyrekreft

Det amerikanske legemiddelverket (FDA) har godkjent immunterapien Opdivo (nivolumab) og tyrosinkinasehemmeren Cabometyx (cabozantinib) for behandling av nydiagnostisert pasienter med avansert nyrekreft.