FDA har godkjent Relatlimab i fastdosekombinasjon med en annen sjekkpunktemmer - Opdivo - for behandling av inoperabel eller metastatisk melanom for barn over 12 år og voksne. Kombinasjonen vil bli solgt under merkenavnet Opdualag.

Legemidler og biotek

FDA har godkjent ny type immunterapi til behandling av pasienter med avansert føflekkreft - studie pågår i Norge

For første gang på nesten 10 år har FDA godkjent en ny type immunsjekkpunkthemmer. Relatlimab er en LAG-3 hemmer, og er nå godkjent som førstelinjebehandling av pasienter som har melanom med spredning eller som ikke kan fjernes kirurgisk.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)