Lynparza er nå godkjent av FDA som behandling etter operasjon for pasienter med arvelig brystkreft i tidlig stadium. Studie viser at Lynparza reduserer risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenliknet med kjemoterapi Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

USA godkjenner Lynparza til pasienter med arvelig brystkreft i tidlig stadium

Det målrettede legemidlet Lynparza er nå godkjent i USA som behandling etter operasjon for pasienter med arvelig brystkreft i tidlig stadium.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)