Før ESMO: Kreftoverlege med store forventninger til gjennombruddsstudier innen nyrekreft, blærekreft og testikkelkreft

Legemidler og biotek
ESMO 2020
Den virtuelle kreftkongressen ESMO 2020 byr på flere spennende studier innen urologi, sier overlege Jan Oldenburg. Han trekker særlig fram en ny nyrekreftstudie. Foto: iStock
- Det vil bli lagt frem flere gjennombruddsstudier innen urologi som kombinerer immunterapi og andre behandlingsprinsipper og som vil ha betydelig effekt på overlevelse og tilbakefall.