ESMO 2020
På ESMO vil professor Bjørn Henning Grønberg legge frem data som vil fortelle om de som fikk høy stråledose rapporterte om flere og sterkere bivirkninger.

Kliniske studier

Før ESMO: Den skandinaviske THORA-studien leger frem pasientrapporterte bivirkninger av høyere stråledose

På ASCO20 presenterte professor Bjørn Henning Grønberg en banebrytende studie som viste at pasienter med småcellet lungekreft lever mye lengre når de fikk høyere stråledose enn standard stråledose. På den virtuelle ESMO-kongressen som starter på lørdag presenterer han data som avdekker om de som fikk høy stråledose fikk flere og sterkere bivirkninger.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)