ESMO 2020
Vaksinen er utviklet på Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital. Professor og leder for CCIT , Inge Marie Svane som holdt ESMO-presentasjonen.

Legemidler og biotek

Føflekkreft: Immunterapien Opdivo og dansk eksperimentell kreftvaksine gir høy responsrate i tidligfasestudie

Pasienter med føflekkreft som hadde spredd seg til indre organer testet ut førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med en dansk eksperimentell kreftvaksine. Pasientene oppnådde en responsrate (ORR) på 79 prosent.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)