ESMO 2020
Vaksinen er utviklet på Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital. Professor og leder for CCIT , Inge Marie Svane som holdt ESMO-presentasjonen.

Legemidler og biotek

Føflekkreft: Immunterapien Opdivo og dansk eksperimentell kreftvaksine gir høy responsrate i tidligfasestudie

Pasienter med føflekkreft som hadde spredd seg til indre organer testet ut førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med en dansk eksperimentell kreftvaksine. Pasientene oppnådde en responsrate (ORR) på 79 prosent.