EU har godkjent Retsevmo (selperkatinib) som er den første målrettede behandlingen for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft og skjoldbruskkjertelkreft med mutasjoner i RET-genet. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Den første behandlingen for avansert lunge- og skjoldbruskkjertelkreft med mutasjoner i RET-genet er godkjent

EU har godkjent Retsevmo (selperkatinib) som er den første målrettede behandlingen for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft og skjoldbruskkjertelkreft med mutasjoner i RET-genet. Pasienter med en RET-mutasjon har ofte en aggressiv kreftform.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil