EU har godkjent Retsevmo (selperkatinib) som er den første målrettede behandlingen for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft og skjoldbruskkjertelkreft med mutasjoner i RET-genet. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Den første behandlingen for avansert lunge- og skjoldbruskkjertelkreft med mutasjoner i RET-genet er godkjent

EU har godkjent Retsevmo (selperkatinib) som er den første målrettede behandlingen for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft og skjoldbruskkjertelkreft med mutasjoner i RET-genet. Pasienter med en RET-mutasjon har ofte en aggressiv kreftform.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)