Padcev er det første legemidlet som er godkjent i EU til voksne pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk urotelialt karsinom som tidligere har blitt behandlet med platinabasert kjemoterapi og en immunsjekkpunkthemmer. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

EU godkjenner presisjonslegemidlet Padcev til behandling av blærekreft

Padcev (enfortumab vedotin) er det første legemidlet som er godkjent i EU til voksne pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk urotelkreft - den vanligste formen for blærekreft - som tidligere har blitt behandlet med platinabasert kjemoterapi og en immunsjekkpunkthemmer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)