ASCO 2022
DESTINY-Breast04 ble søndag presentert på ASCO. Studien viser at det målrettede legemidlet Enhertu (trastuzumab deruxtecan), reduserer risikoen for kreftprogresjon eller død med imponerende 50 % og risiko for død med 36 % i pasienter som tidligere har fått behandling for HER2-lav metastatisk brystkreft. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Enhertu øker overlevelsen dramatisk for brystkreftpasienter

Kreftlegemidlet Enhertu halverer risikoen for sykdomsprogresjon og reduserer risikoen for død med 36 % hos en gruppe kvinner med metastatisk brystkreft i en klinisk studie. Onkologer sier at dette kan endre hvordan de behandler sykdommen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)