Det er ventet at Enhertu snart får markedsføringstillatelse i Norge. Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. Antistoffet (trastuzumab) transporterer en cellegift (deruxtecan) direkte til kreftcellene.

Legemidler og biotek

Enhertu ett skritt nærmere norsk godkjenning mot brystkreft

Det europeiske legemiddelbyrået EMA anbefaler at det målrettede legemidlet Enhertu blir godkjent mot inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Nå er det også presentert oppdaterte data fra DESTINY-Breast01 studien som viser at tre av fire pasienter er i live etter 18 måneder.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)