Øyemelanom er en alvorlig kreftsykdom med en dødelighet opp mot 50 prosent. Tebentafusp er et bispesifikt legemiddel som binder til tumorantigenet gp100 på overflaten av melanomceller og til CD3 på overflaten av T celler. Pasientens egne T celler blir dermed aktivert og rekruttert til melanomcellene.

Legemidler og biotek

EMA godkjenner legemiddel mot øyekreft og 12 andre nye legemidler

EMAs legemiddelkomité - CHMP - har på sitt februarmøte godkjent 13 nye legemidler, mens syv legemidler fikk tommelen opp for nye indikasjoner.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)