EUs legemiddelbyrå EMA anbefaler at den avanserte celleterapien Abecma godkjennes. Det er ventet at EU-kommisjonen følger anbefalingen og gir Abecma markedsføringstillatelse. Abecma inneholder millioner av genmodifiserte T-celler som føres tilbake i kroppen til pasienten og de ombygde immuncellene finner og dreper BCMA-holdige celler.

Legemidler og biotek

EMA gir grønt lys for den første cellebaserte genterapien til pasienter med benmargskreft

EUs legemiddelbyrå EMA anbefaler at den avanserte celleterapien Abecma godkjennes. Det er ventet at EU-kommisjonen følger anbefalingen og gir Abecma markedsføringstillatelse. Det vil i så fall være den aller første cellebaserte genterapien mot blodkreftsykdommen myelomatose som godkjennes i Norge og EU.