ESMO 2020
Ny presisjonsmedisin forutsetter at onkologene må teste alle prostatakreftpasienter som ha kreft med spredning før oppstart av behandling, sier overlege og leder for Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich

Legemidler og biotek

Daniel Heinrich: - Vi må genteste alle prostatapasienter som har kreft med spredning

I dette intervjuet oppsummerer kreftlege og leder for Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, de viktigste ESMO-studiene innen urologifeltet og implikasjonene disse har for behandlingen av norske pasienter. Han forteller at ny presisjonsmedisin forutsetter at onkologene nå må teste alle prostatapasientene som ha kreft med spredning før oppstart av behandling.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil