Bristol Myers Squibb kjøper Turning Point og får med det tilgang til repotrectinib, en genetisk tilpasset presisjonsmedisin som er i kliniske utprøving for førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer Foto: Bristol Myers Squibb

Legemidler og biotek

Bristol Myers Squibb kjøper Turning Point for 40 milliarder kroner for å få medisiner rettet mot sjeldne kreftmutasjoner

Avtalen gjør at BMS får tilgang til Turning Points ledende medikament repotrectinib, en genetisk tilpasset presisjonsmedisin som er i kliniske utprøving for førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)