Rapporten viser en markert nedgang i antall kreftdiagnoser i 2020 sammenlignet med tilsvarende perioder i 2019. Foto: Getty Images

Forskning,   Coronaviruset

Betydelig nedgang i kreftdiagnoser som følge av koronapandemien

Til tross for en stigning de siste årene, var det færre som fikk en kreftdiagnose i 2020. I en fersk rapport ser Kreftregisteret nærmere på hvilke konsekvenser den tidlige fasen av pandemien har hatt for kreftdiagnostikken i Norge. Den største nedgangen ser vi i brystkreft, forstadier til brystkreft og lungekreft
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)