Beslutningsforum som ledes av Cathrine M. Lofthus innførte i dag to nye behandlinger - Polivy og Stelara, men to nye legemidler for behandling av cystisk fibrose fikk tommelen ned. Foto: Helse Sør-Øst

Beslutningsforum sier ja til to nye legemidler - to får nei fordi kostnadene tilsvarer driftsbudsjettet for et lite sykehus

På dagens møte innførte Beslutningsforum Polivy og Stelara til behandling av lymfom og psoriasis. To legemidler til behandling av cystisk fibrose fikk imidlertid tommelen ned. - Kostnadene ved å innføre disse legemidlene tilsvarer driftsbudsjettet for et lite sykehus, sier Beslutningsforum.