Beslutningsforum innførte mandag den målrettede behandlingen Tagrisso i første og andrelinje for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har kreftceller med mutasjoner i EGFR-genet i svulsten. Vedtaket kommer fem år etter at Danmark innførte behandlingen i 2.-linje. Beslutningsforum består av de fire direktørene i de regionale helseforetakene.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til persontilpasset lungekreftbehandling - 5 år etter Danmark

Mandag vedtok Beslutningsforum at norske lungekreftpasienter som har kreftceller med mutasjoner i EGFR-genet i svulsten kan starte behandlingen med det målrettede legemidlet Tagrisso (osimertinib) både som førstelinje- og andrelinjebehandling. Danske, svenske og finske pasienter med denne aggressive kreftformen har allerede blitt behandlet med Tagrisso i flere år i andrelinje. - Jeg er glad for at vi har fått et positivt vedtak i dag, men denne prosessen har tatt alt for lang tid, sier kreftoverlege og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)