Beslutningsforum innførte mandag den målrettede behandlingen Tagrisso i første og andrelinje for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har kreftceller med mutasjoner i EGFR-genet i svulsten. Vedtaket kommer fem år etter at Danmark innførte behandlingen i 2.-linje. Beslutningsforum består av de fire direktørene i de regionale helseforetakene.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til persontilpasset lungekreftbehandling - 5 år etter Danmark

Mandag vedtok Beslutningsforum at norske lungekreftpasienter som har kreftceller med mutasjoner i EGFR-genet i svulsten kan starte behandlingen med det målrettede legemidlet Tagrisso (osimertinib) både som førstelinje- og andrelinjebehandling. Danske, svenske og finske pasienter med denne aggressive kreftformen har allerede blitt behandlet med Tagrisso i flere år i andrelinje. - Jeg er glad for at vi har fått et positivt vedtak i dag, men denne prosessen har tatt alt for lang tid, sier kreftoverlege og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil