I dag innførte Beslutningsforum Tecentriq (atezolizumab) som førstelinjebehandling for pasienter med høyt PD-L1-uttrykk. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til ny immunterapi ved behandling av ikke-småcellet lungekreft

I dag innførte Beslutningsforum Tecentriq (atezolizumab) som førstelinjebehandling for pasienter med høyt PD-L1-uttrykk.