Beslutningsforum som ledes av Cathrine M. Lofthus innførte i dag åtte nye behandlinger - blant annet lorlatinib til behandling av avansert ALK-mutert ikke småcellet lungekreft. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum innfører lorlatinib til behandling av avansert ALK lungekreft

Pasienter med avansert ALK-mutert ikke småcellet lungekreft fikk i dag et nytt behandlingstilbud. Beslutningsforum sa i dag ja til Pfizers lorlatinib (Lorviqua) som andrelinjebehandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)