Beslutningsforum som ledes av Cathrine M. Lofthus innførte i dag åtte nye behandlinger - blant annet lorlatinib til behandling av avansert ALK-mutert ikke småcellet lungekreft. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum innfører lorlatinib til behandling av avansert ALK lungekreft

Pasienter med avansert ALK-mutert ikke småcellet lungekreft fikk i dag et nytt behandlingstilbud. Beslutningsforum sa i dag ja til Pfizers lorlatinib (Lorviqua) som andrelinjebehandling.