Beslutningsforum som ledes av Cathrine M. Lofthus sa i dag ja til at pasienter med inoperabel levercellekarsinom kan behandles med immunterapien Tecetriq i kombinasjon med VEGF-hemmeren bevacizumab Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum godkjente første immunterapi for norske pasienter med leverkreft

Beslutningsforum godkjente i dag Roches immunsjekkpunkthemmer Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med (Avastin) bevacizumab for behandling av pasienter med den vanligste formen for leverkreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)