Beslutningsforum som ledes av Cathrine M. Lofthus sa i dag ja til at pasienter med inoperabel levercellekarsinom kan behandles med immunterapien Tecetriq i kombinasjon med VEGF-hemmeren bevacizumab Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum godkjente første immunterapi for norske pasienter med leverkreft

Beslutningsforum godkjente i dag Roches immunsjekkpunkthemmer Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med (Avastin) bevacizumab for behandling av pasienter med den vanligste formen for leverkreft.