De småmolekylære hemmerne (i grønt) retter seg mot uttrykket av mitokondrie-DNA og forårsaker en energikrise i kreftcellene som stopper cellevekst. Illustrasjon: Mattias Karlén

Legemidler og biotek

Behandler kreft ved å lamme kreftens kraftverk

Menneskelige celler trenger mitokondrier for å produsere energi til deres biokjemiske aktiviteter - og kreftceller er intet unntak. Nå har forskere ved Karolinska Institutet i Sverige utviklet en ny type inhibitor som forstyrrer funksjonen til mitokondriene i kreftceller. Behandlingen forhindret at kreftcellene delte seg og reduserte tumorvekst hos mus, uten å påvirke friske celler i særlig grad.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)