De småmolekylære hemmerne (i grønt) retter seg mot uttrykket av mitokondrie-DNA og forårsaker en energikrise i kreftcellene som stopper cellevekst. Illustrasjon: Mattias Karlén

Legemidler og biotek

Behandler kreft ved å lamme kreftens kraftverk

Menneskelige celler trenger mitokondrier for å produsere energi til deres biokjemiske aktiviteter - og kreftceller er intet unntak. Nå har forskere ved Karolinska Institutet i Sverige utviklet en ny type inhibitor som forstyrrer funksjonen til mitokondriene i kreftceller. Behandlingen forhindret at kreftcellene delte seg og reduserte tumorvekst hos mus, uten å påvirke friske celler i særlig grad.