WCLC 2021
Pasienter som tidligere hadde fått adjuvant cellegiftbehandling, oppnådde en 87% risikoreduksjon for tilbakefall eller død når de ble behandlet med Tagrisso, og pasienter som ikke tidligere hadde gjennomgått cellegiftbehandling etter operasjon, oppnådde en 77% reduksjon.

Legemidler og biotek

AstraZenecas EGFR-inhibitor Tagrisso reduserer risiko for tilbakefall og død uavhengig av adjuvant kjemoterapi

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft som fikk EGFR-hemmeren Tagrisso (osimertinib) etter operasjon oppnådde en reduksjon i risiko for tilbakefall og død uavhengig om de tidligere var behandlet med kjemoterapi etter operasjon.