ASCO 2021
-Vår konklusjon er at det muligens er slik at pasientene som tilhører høyrisikogruppen, men har en enklere genetisk profil, kanskje ikke trenger tilleggsbehandling, forteller Boye. Foto: Getty Images

Kliniske studier

Norsk studie viser at høyrisikopasienter med sjelden mage-tarmkreft med få mutasjoner kanskje ikke trenger tilleggsbehandling.

I en norsk studie som ble presentert på ASCO denne helgen konkluderer forskerne at pasienter i høyrisikogruppen muligens ikke trenger tilleggsbehandling om svulsten deres har en enkel genetisk profil.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)