ASCO 2022
ASCO-anbefalingen av Kimmtrak baserer seg på en studie som slår fast betydelig overlevelsefordel hos pasienter som blir behandlet med Kimmtrak sammenlignet med standardbehandling. Legemidlet er godkjent både i USA og i Europa, men foreløpig ikke av Beslutningsforum.

Legemidler og biotek

ASCO anbefaler at pasienter med øyemelanon behandles med Kimmtrak

ASCO Guidelines gir en sterk anbefaling at pasienter med tidligere ubehandlet metastatisk uveal melanom blir tilbudt behandling med Kimmtrak (tebentafusp).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)