WCLC 2021
Slik binder sotorasib (også kalt AMG 510) seg til overflaten på KRAS G12C og dreper kreften. Nå har Amgen presentert fase 2-data som viser at sotorasib reduserte svulstene hos 37% av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft og stoppet svulstprogresjonen med litt under syv måneder.

Legemidler og biotek

Amgens legemiddel mot KRAS-mutert lungekreft viser effekt i avgjørende studie

Det eksperimentelle legemidlet sotorasib som er designet for å blokkere kreftproteinet KRAS, reduserte svulstene hos 37% av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft og stoppet svulstprogresjonen med litt under syv måneder.