WCLC 2021
Slik binder sotorasib (også kalt AMG 510) seg til overflaten på KRAS G12C og dreper kreften. Nå har Amgen presentert fase 2-data som viser at sotorasib reduserte svulstene hos 37% av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft og stoppet svulstprogresjonen med litt under syv måneder.

Legemidler og biotek

Amgens legemiddel mot KRAS-mutert lungekreft viser effekt i avgjørende studie

Det eksperimentelle legemidlet sotorasib som er designet for å blokkere kreftproteinet KRAS, reduserte svulstene hos 37% av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft og stoppet svulstprogresjonen med litt under syv måneder.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)