Nå kan Amgen bli det første legemiddelselskapet som får godkjent et KRAS-legemiddel. I forrige uke sendte selskapet inn en søknad om godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft til FDA.

Legemidler og biotek

Amgen satser på rask godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert lungekreft

Det finnes ingen godkjente legemidler mot KRAS-mutert lungekreft. Leger og forskere har jobbet i 40 år med å finne en effektiv behandling for denne kreftformen. Nå har Amgen gode muligheter til å bli det første legemiddelselskapet som får godkjent et KRAS-legemiddel. I forrige uke sendte selskapet inn en søknad om godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft til den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA).