Nå kan Amgen bli det første legemiddelselskapet som får godkjent et KRAS-legemiddel. I forrige uke sendte selskapet inn en søknad om godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft til FDA.

Legemidler og biotek

Amgen satser på rask godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert lungekreft

Det finnes ingen godkjente legemidler mot KRAS-mutert lungekreft. Leger og forskere har jobbet i 40 år med å finne en effektiv behandling for denne kreftformen. Nå har Amgen gode muligheter til å bli det første legemiddelselskapet som får godkjent et KRAS-legemiddel. I forrige uke sendte selskapet inn en søknad om godkjenning av sotorasib for behandling av KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft til den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)