ESMO 2021
Et strukturell modell av KRAS-proteinet som viser Lumakras-molekylet i bindingslommen til kreftcellen. Den gule regionen viser hvor legemidlet fester seg til KRAS-proteinet Credit: Amgen

Legemidler og biotek

Amgen går for fase 3-studie med KRAS-kombinasjon etter lovende tarmkreftresultater

Å kombinere Amgens KRAS-blokker Lumakras (sotorasib) med et eldre målrettet legemiddel gir høyere behandlingsrespons i pasienter med avansert tykktarmskreft enn med Lumakras alene. Det har ansporet bioteknologiselskapet til å starte en større fase 3-studie med kombinasjonsbehandlingen.