Styreleder i Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne påpeker at det hvert år er så mange som 50-60 kvinner med HER2-positiv brystkreft som burde fått med Enhertu i 3. behandlingslinje eller senere på offentlige sykehus. - Enhertu er anbefalt av norske brystkreftleger, som mener dokumentasjonen er god nok for pasientgruppa det gjelder, sier hun. Foto: Jorun Valle Nilsen

Legemidler og biotek

Advarer mot et A-lag og et B-lag i helsevesenet: - Jeg blir så sint og fortvilet

Styreleder i Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at pasienter med HER2-positiv brystkreft ikke kan få behandling med det målrettede legemidlet Enhertu på offentlige sykehus.