Det ble registrert 35.515 nye krefttilfeller i 2020, som er om lag det samme som i 2019. Kreftregisteret sier dette er en god nyhet. Men nedgangen i nye tilfeller av brystkreft og livmorhalskreft uroer.

Forskning

35 515 nye krefttilfeller i 2020 - og det er faktisk en god nyhet

Det ble registrert 35.515 nye krefttilfeller i 2020, som er om lag det samme som i 2019. Kreftregisteret sier dette er en god nyhet. Men nedgangen i nye tilfeller av brystkreft og livmorhalskreft uroer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)