Fredrik Schjesvold som er overlege og leder av Oslo Myelomatosesenter presenterte fase 3-studien OCEAN på den 18. internasjonale Myeloma Workshop (IMW) i Wien denne helgen.

Legemidler og biotek

30 norske pasienter med i internasjonal studie: Cellegift øker progresjonsfri overlevelse for myelomatosepasienter

Cellegiften melflufen forbedrer den progresjonsfrie overlevelsen for myelomatosepasienter og særlig for de som ikke har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon. 30 norske pasienter har testet ut legemidlet.