ASH 2020
Mona-Elisabeth R. Revheim (tv) og Caroline Stokke har testet ut en svært følsom PET bildediagnostisk metode som kan hjelpe legene til å diagnostisere myelomatose mer presist og tidligere enn dagens standardmetode som brukes i sykehus over hele verden.

Legemidler og biotek

Slik fant norske forskere en ny bildediagnostisk metode som kan oppdage benmargskreft tidligere

En ny PET-markør som forskere på Oslo Universitetssykehus er de første i verden til å ta i bruk på pasienter med benmargskreft, er langt bedre til å avdekke restsykdom enn dagens gullstandard som brukes på sykehus over hele verden.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)