Andreas Stensvold er avdelingssjef for kreftavdelingen på Sykehuset Østfold og har ledet arbeidet med å utarbeide Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. I podcasten snakker han om betydningen av tidlig oppdagelse, om kurativ behandling og behandling ved metastatisk prostatakreft.

Legemidler og biotek

- Hør ny podkast fra HealthTalk: Pasienter med prostatakreft lever lengre med ny behandling

- Prostatakreft har mange fasetter og kan vokse langsomt og ikke være svært alvorlig. Men for mange får kreften et dramatisk og aggressivt forløp. Behandlingsmålet ved metastaserende prostatakreft er livsforlengelse og symptomlindring med best mulig livskvalitet. Den siste tiden er det innført nye behandlingsmuligheter med nye antihormonelle medikamenter, og både målrettet behandling og immunterapi er på vei.