Leder for norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich mener Beslutningsforum bruker for lang tid på å innføre immunterapien avelumab. - Det er ikke behov for en hurtig metodevurdering, det rekker med et prisnotat, sier han.

Legemidler og biotek

- Beslutningsforum må innføre ny immunterapi mot blærekreft raskest mulig, sier lederen i Norsk onkologisk forening

EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - anbefaler nå at Bavencio (avelumab) blir godkjent som førstelinje vedlikeholdsbehandling mot lokalavansert eller metastatisk urotelkreft som ikke har progrediert etter førstelinje platinumbasert kjemoterapi.