WCLC 2021
Leder en internasjonal studie som analyserer effekten av å kombinere to immunterapier med kreftvaksinen UV1 fra norske Ultimovacs på pasienter med brysthinnekreft.
Åslaug Helland har tatt initiativ til og leder NIPU-studien som skal analysere effekten av å kombinere to immunterapier med en kreftvaksine på pasienter som har brysthinnekreft.

Legemidler og biotek

Åslaug Helland leder brysthinnekreftstudie der pasientene får to immunterapier og en norsk kreftvaksine

Overlege og professor Åslaug Helland leder en internasjonal studie som analyserer effekten av å kombinere to immunterapier med kreftvaksinen UV1 fra norske Ultimovacs på pasienter med brysthinnekreft.