Oljefondet og direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management investerer tungt i helseaksjer. Foto: E24

Finans

Norge er storeier i internasjonale legemiddelselskaper

Du og Oljefondet eier 2,15 % av legemiddelselskapene Roche og Novartis - og er Roche sin nest største eier. Den investerte verdien i de to selskapene er ikke mindre enn 90 milliarder kroner.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)