mobile-very-top
desktop-very-top
- Når vi skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjeneste, må vi må tenke nytt og ta nye grep. Jeg er glad vi nå har et nytt råd på plass, med Sveinung Hole som leder, sier helseminister Bent Høie.

Politikk

Nytt HelseOmsorg21-råd

HelseOmsorg21-strategien skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Nå er et nytt råd på plass med Sveinung Hole som leder.
mobile-very-top
desktop-very-top