- Imfinzi er en behandling som har et kurativt siktemål, og vårt mål er at pasienter som får Imfinzi skal bli friske, sier Åslaug Helland. Hun er professor og overlege på Radiumhospitalet

Legemidler og biotek

Nytt håp for lungekreftpasienter: Kan bli kurert med ny immunterapi.

Beslutningsforum sa i forrige uke ja til at immunterapien Imfinzi kan tas i bruk i norske sykehus for å behandle lungekreft som ikke har spredd seg. - Dette er en behandling som har et kurativt siktemål, og vårt mål er at pasienter som får Imfinzi skal bli friske.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)