Legemiddelverket har besluttet at osteoporoselegemidlet Evenity skal inngå i den individuelle refusjonsordningen. 3-D illustrasjonen viser benvev påvirket av osteoporose. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Nytt beinbyggende legemiddel mot beinskjørhet har fått refusjon

Legemiddelverket har besluttet at osteoporoselegemidlet Evenity skal inngå i den individuelle refusjonsordningen. Med godkjenningen får norske pasienter tilgang til en behandling som vil kunne styrke skjelettet og forhindre nye frakturer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)