En ny studie viser at det er nesten 50 prosent økt risiko for å utvikle demens blant pasienter over 55 år som har brukt antikolinerge medisiner daglig over tre år eller mer.

Legemidler og biotek

Nye studie: Mye brukte legemidler øker risikoen for demens

Det er nesten 50 prosent økt risiko for å utvikle demens blant pasienter over 55 år som har brukt antikolinerge medisiner daglig over tre år eller mer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)