Nydiagnostiserte pasienter med mesoteliomkreft som ble behandlet med kreftlegemidlet ONCOS-102 oppnår sterk immunaktivering og økt progresjonsfri overlevelse. Bildet viser T-celler som angriper en kreftcelle.

Legemidler og biotek

Ny studie: Targovax melder om økt immunaktivering og overlevelse blant førstelinjepasienter med brysthinnekreft som får ONCOS-102

Nydiagnostiserte pasienter med mesoteliomkreft som ble behandlet med kreftlegemidlet ONCOS-102 oppnår sterk immunaktivering og økt progresjonsfri overlevelse. Dataene er så gode at bioteknologiselskapet Targovax nå vil starte en klinisk studie der pasienter i tillegg til ONCOS-102 også får immunterapi.