Nydiagnostiserte pasienter med mesoteliomkreft som ble behandlet med kreftlegemidlet ONCOS-102 oppnår sterk immunaktivering og økt progresjonsfri overlevelse. Bildet viser T-celler som angriper en kreftcelle.

Legemidler og biotek

Ny studie: Targovax melder om økt immunaktivering og overlevelse blant førstelinjepasienter med brysthinnekreft som får ONCOS-102

Nydiagnostiserte pasienter med mesoteliomkreft som ble behandlet med kreftlegemidlet ONCOS-102 oppnår sterk immunaktivering og økt progresjonsfri overlevelse. Dataene er så gode at bioteknologiselskapet Targovax nå vil starte en klinisk studie der pasienter i tillegg til ONCOS-102 også får immunterapi.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)