Ny studie: Menn har høye nivåer av et enzym - kan forklare hvorfor menn blir sykere av Covid-19 enn kvinner

Legemidler og biotek,   Coronaviruset
Resultater fra en studie med flere tusen pasienter viser at menn har høyere konsentrasjoner av ACE2 i blodet enn kvinner. Funnet kan forklare hvorfor menn er mer utsatt for å bli alvorlig syke av Covid-19. Foto: Getty Images
Mannens blod inneholder større konsentrasjoner av et viktig enzym som hjelper Covid-19 til å infisere celler. Det viser resultatene fra en stor europeisk studie som ble offentliggjort i går. Funnet kan forklare hvorfor menn er mer utsatt for å bli alvorlig syke av Covid-19. Tre av fire som hittil har blitt innlagt på intensivavdeling for covid-19-sykdom i Norge, er menn.